PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: Żywność ekologiczna - Aspekty prawne i praktyczne produkcji, sprzedaży, znakowania

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu produkcji i obrotu żywnością ekologiczną, która pozwoli mu na zgodne z wymogami prawnymi produkcję i sprzedaż takich produktów, a także pozwoli przyswoić wymagania kontrolne jednostki certyfikującej (JC) i organu nadzoru (IJHARS). Szkolenie poszerzy i usystematyzuje wiedzę i przekaże praktyczne umiejętności przydatne do wykonywania pracy związanej z produkcją i znakowaniem produktów ekologicznych, zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego rolnictwa ekologicznego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk 'Zapisz się' i wypełnić formularz.


 • Zamierzasz rozpocząć działalność w zakresie przetwórstwa żywności ekologicznej?
 • Chcesz importować produkty ekologiczne z krajów trzecich?
 • Zastanawiasz się, czy informacje zamieszczone na etykiecie są zgodne z przepisami z zakresu rolnictwa ekologicznego?
 • Chcesz spełnić wymagania kontrolne?

To szkolenie jest dla Ciebie.

Szkolenie będzie obejmowało omówienie przepisów prawa dotyczącego produkcji przetworzonej żywności ekologicznej oraz ich właściwą interpretację. Na szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu znakowania produktów ekologicznych, w tym importowanych, która pozwoli mu na zgodne z wymogami prawnymi produkcję i sprzedaż takich produktów. Omówienie wymagań kontrolnych usystematyzuje wiedzę i dostarczy praktycznych umiejętności przydatnych do wykonywania pracy związanej z produkcją i sprzedażą produktów ekologicznych.


Termin:
luty-marzec 2019
Czas: 1 dzień
Miejsce:

Cena NETTO 650.00 PLN

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.30

Godzina

Temat Prelekcji

10:00 - 12:00
 1. Regulacje prawne i podstawowe informacje o rolnictwie ekologicznym.
 2. Podjęcie działalności w rolnictwie ekologicznym
  • Kto powinien zgłosić działalność?
  • Jakie wymagania należy spełnić?
 3. Ogólne i szczegółowe zasady produkcji przetworzonej żywności.
  • Składniki pochodzenia rolniczego.
  • Substancje dodatkowe dozwolone do stosowania w przetwórstwie produktów ekologicznych.
  • Nieekologiczne składniki pochodzenia rolniczego dopuszczone w rolnictwie ekologicznym.
  • Ćwiczenie praktyczne.
12:15 - 14:15
 1. Zasady znakowania produktów ekologicznych.
  • Stosowanie terminów BIO, EKO, EKOLOGICZNY - w opisie handlowym produktu czy w wykazie składników?.
  • Numer identyfikacyjny.
  • Warunki użycia logo.
  • Miejsce pochodzenia surowców.
  • Inne elementy oznakowania produktu ekologicznego.
  • Znakowanie produktów importowanych.
  • Inne szczegółowe wymagania w zakresie znakowania.
  • Najczęstsze błędy w oznakowaniu i sankcje wynikające z nieprawidłowego oznakowania.
  • Ćwiczenie praktyczne.
14:30 - 15:30
 1. Pakowanie, magazynowanie i transport produktów ekologicznych -- wymagania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego.
 2. Import produktów ekologicznych z krajów trzecich.
 3. Minimalne wymagania kontrolne.
 4. Naruszenia, nieprawidłowości i sankcje.
 5. Podsumowanie - quiz.