PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: WYMAGANIA PRAWNE DLA MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - ASPEKTY ZDROWOTNE I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ

Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk "Zapisz się" i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

mgr inż. Marzena Pawlicka

Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Ekspert Ministerstwa Zdrowia w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach której opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiciel Polski w pracach sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych i Laboratorium Referencyjnego Unii Europejskiej ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością, w ramach której opracowywane są metody badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Przedstawiciel Polski w pracach Grupy Roboczej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ds. materiałów wykonanych z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne. Prowadzi szkolenia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnia wsparcie merytoryczne dla organów centralnych, w tym dla MZ, GIS i MRiRW z zakresu bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz wystąpień medialnych.

Termin:
14.12.2018
Czas: 1 dzień
Miejsce:
ul. Wiejska 17 lok. 6. Warszawa

Cena CENA NETTO 630.00 PLN
TRENER:
mgr inż. Marzena Pawlicka

Harmonogram Szkolenia

Godzina

Temat Prelekcji

10:00 - 11:30 Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
 • z wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
 • z zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
 • z wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
 • z wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
 • z papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)
 • z wyrobów metalowych, w tym powlekanych powłokami organicznymi
11:30 - 12:30 Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE.
 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
 • Dokumenty uzupełniające - rodzaje, przykłady
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
 • Co powinna zawierać deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych, dla tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, dla papieru.
12:30 - 13:30Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)
13:30 - 14:00Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
14:00 - 14:30Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności
 • Stosowanie butelek typu PET z recyklingu - zagrożenia
14:30 - 15:00Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • System GMP w produkcji i dystrybucjiopakowań żywności
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności
15:00 - 16:00Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności.
 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Najnowsze opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso i ryby
 • Ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
 • Dokumenty potwierdzające zgodność, znakowanie