PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY

Każde przedsiębiorstwo spożywcze oraz każdy produkt spożywczy podlega nadzorowi urzędowych organów kontroli. Mowa tu głównie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Weterynaryjnej. Działania tych inspekcji krzyżują się, co oznacza, że producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy żywności podlegają jednocześnie nadzorowi kilku z nich.

Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy są jednak świadomi swoich praw i obowiązków związanych z przebiegiem kontroli i następującym po niej ewentualnie postępowania administracyjnego. Dlatego też celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych praktycznych zasad w tym zakresie.

Uczestnik dowie się m.in.:

 • Która inspekcja co może kontrolować
 • Czy inspekcja może żądać tłumaczeń przysięgłych dokumentów
 • Jaki jest zakres „tajemnicy przedsiębiorstwa"
 • Jakie konsekwencje ma podpisanie protokołu pokontrolnego
 • Czy za niewykonanie zaleceń grozi kara
 • Jaką moc prawną mają pisma z inspekcji
 • Jak sporządzić odwołanie od decyzji
 • Co to znaczy „rygor natychmiastowej wykonalności"
 • Czy można negocjować termin wykonania decyzji
 • Kto i kiedy może złożyć skargę do sądu

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny obiad oraz poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk 'Zapisz się' i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego i kieruje Zespołem CPŻ. Doktor nauk prawnych - stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) na Wydziale Prawa, na kierunku krajowe i wspólnotowe prawo rolne, nostryfikowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada prawo żywnościowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (wcześniej -- w latach 2008-2010 r. -- pracownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą, w tym ekspertyz badawczych dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu prawa i polityki rolno-żywnościowej. Prelegentka i trenerka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspertka prawna Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, wiceprezes Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek.

Redaktor naukowa i współautorka publikacji „Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz" (wyd. 2013 Wolters Kluwer) i „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywnoci. Komentarz." (wyd. 2015 Wolters Kluwer).

Termin:
-
Czas: 1 dzień
Miejsce:
-

TRENER:
Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.00

Temat Prelekcji

1. Inspekcje kontrolne w Polsce:
 • zakres i podział kompetencji
 • organy
 • reforma systemu urzędowej kontroli żywności -- propozycje zmian
2. Postępowanie kontrolne:
 • prawa i obowiązki przedsiębiorcy
 • uprawnienia i obowiązki organów kontrolnych
 • zalecenia pokontrolne
3. Postępowanie administracyjne i sądowe -- wybrane elementy:
 • odwołania
 • skargi sądowe
4. Odpowiedzialność:
 • odpowiedzialność administracyjna a odpowiedzialność karna
 • rodzaje sankcji