PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie: SUPLEMENTY DIETY - ASPEKTY PRAWNE ZNAKOWANIA, MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i warunków wprowadzania na rynek suplementów diety. W szkoleniu przedstawiane są praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Problemy te dotyczą kwalifikacji prawnej produktów, wielorakich aspektów związanych z postępowaniem przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i znakowaniem tej kategorii żywności.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo. Będzie także dostępny obiad oraz poczęstunek słodki wraz z kawą, herbatą i napojami zimnymi.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk 'Zapisz się' i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Wspólniczka i współzałożycielka Centrum Prawa Żywnościowego. Doradza przedsiębiorstwom branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego i kieruje Zespołem CPŻ. Doktor nauk prawnych - stopień uzyskany na Uniwersytecie w Maceracie (Włochy) na Wydziale Prawa, na kierunku krajowe i wspólnotowe prawo rolne, nostryfikowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada prawo żywnościowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (wcześniej -- w latach 2008-2010 r. -- pracownik Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żywnościowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w kraju i zagranicą, w tym ekspertyz badawczych dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zakresu prawa i polityki rolno-żywnościowej. Prelegentka i trenerka na krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa żywnościowego, w tym m.in. dla radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ekspertka prawna Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, wiceprezes Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek.

Redaktor naukowa i współautorka publikacji „Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz" (wyd. 2013 Wolters Kluwer) i „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywnoci. Komentarz." (wyd. 2015 Wolters Kluwer).

Termin:
-
Czas: 1 dzień
Miejsce:
-

TRENER:
Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.30

Temat Prelekcji

1. Czym jest suplement diety?
 • przesłanki definicyjne
 • suplementy diety a produkty lecznicze (kwestia tzw. produktów z pogranicza)
 • suplementy diety a dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
2. Jak znakować i promować suplement diety?
 • informacje obowiązkowe, w tym: nazwa, wykaz i ilości składników, wartość odżywcza, deklaracja pochodzenia, ilość netto
 • informacje dobrowolne, w tym zwł. granica między dozwolonym oświadczeniem zdrowotnym a niedozwolonym oświadczeniem medycznym, sposoby promocji suplementów przez internet (strony www, artykuły sponsorowane itd.)
 • zasady przekazywania informacji lekarzom i farmaceutom
 • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety
3. Jak wprowadzić suplementów diety na rynek?
 • forma i zasady powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • postępowanie wyjaśniające
 • korekta powiadomienia
 • planowane zmiany prawne
4. Jaka jest odpowiedzialność za suplementy diety?
 • sankcje karne
 • sankcje wykroczeniowe
 • sankcje administracyjno-prawne