PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opis Szkolenia

Szkolenie on-line: EKO ZMIANY W OPAKOWANIACH - WYMAGANIA PRAWNE DLA MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty poświadczające uczestnictwo.

Celem zapisania na szkolenie prosimy kliknąć przycisk 'Zapisz się' i wypełnić formularz.


WYKŁADOWCA/TRENER:

mgr inż. Marzena Pawlicka

Kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Bierze udział jako ekspert w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach których opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest również przedstawicielem Polski w pracach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością.

Współautor licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Termin:
22.04.2021
Szkolenie online (Webinar)
Czas: 1 dzień
Miejsce:
WARSZAWA

CENA NETTO 590.00 PLN
TRENER:
mgr inż. Marzena Pawlicka

Harmonogram Szkolenia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 10.00 - 15.30

Temat Prelekcji

1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:
 • z wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
 • z zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
 • z wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
 • z wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
 • z papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)
 • z wyrobów metalowych, w tym powlekanych powłokami organicznymi
2. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE
 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
 • Dokumenty uzupełniające - rodzaje, przykłady
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
 • Co powinna zawierać deklaracja zgodności, na przykładzie deklaracji dla tworzyw sztucznych.
3. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia dla:
 • papieru i tektury;
 • stali nierdzewnej;
 • aluminium;
 • szkła;
 • gumy, silikonu;
 • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.
4. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja.
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) -- ocena ryzyka
 • Najnowsze zmiany do rozporządzenia -- nowe substancje i limity migracji.
6. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
 • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • nowe wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
 • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci.
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności
 • Stosowanie butelek typu PET z recyklingu - zagrożenia
8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności
 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
 • Najnowsze opinie EFSA dotyczących m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
 • Planowana zmiana rozporządzenia nr 450/2009, ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
 • Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z przepisami
 • Znakowanie
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/904 w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
 • Najważniejsze postanowienia dyrektywy istotne dla sektora spożywczego
 • Przykłady wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakresem dyrektywy
 • Materiały alternatywne dla wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.