PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Szkolenia stacjonarne

Szkolenie: JAK NAZYWAĆ I PROMOWAĆ ŻYWNOŚĆ ZGODNIE Z PRAWEM?

Prawo żywnościowe ściśle reguluje wszystkie informacje, jakie obowiązkowo muszą się znaleźć w oznakowaniu środków spożywczych. Natomiast informacje promocyjno-marketingowe, które na etykietach są zamieszczanie w sposób dobrowolny, rzadko kiedy obwarowane są szczegółowymi warunkami prawnymi. Najczęściej w tym zakresie obowiązuje tylko ogólny zakaz wprowadzania konsumentów w błąd a Producenci i inne podmioty zaangażowane w proces tworzenia etykiet środków spożywczych (np. agencje reklamowe) mają często spory problem w ocenie, kiedy dane hasło marketingowe czy inna dobrowolna informacja o produkcie może być uznana za wprowadzającą w błąd, a kiedy nie.

Termin:
26 kwietnia - WAW
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 650.00 PLN

Szkolenie: SUPLEMENTY DIETY - ASPEKTY PRAWNE ZNAKOWANIA, MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i warunków wprowadzania na rynek suplementów diety. W szkoleniu przedstawiane są praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Problemy te dotyczą kwalifikacji prawnej produktów, wielorakich aspektów związanych z postępowaniem przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i znakowaniem tej kategorii żywności.

Termin:
16 maja - WAW
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 650.00 PLN

Szkolenie: JAK STWORZYĆ POPRAWNĄ I CZYTELNĄ ETYKIETĘ PRODUKTU SPOŻYWCZEGO? - PRAWO I PRAKTYKA

  • Zajmujesz się znakowaniem żywności?
  • Masz wiele pytań i wątpliwości związanych z zasadami dostarczania konsumentom informacji na temat żywności?
  • Interesuje Cię głównie praktyka stosowania nowych przepisów?
  • Obawiasz się wyników przyszłych kontroli produktów za które odpowiadasz?

Zapraszamy na szkolenie!

W ramach szkolenia otrzymasz nie tylko wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmian wprowadzonych w tym zakresie przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przede wszystkim dowiesz się o możliwych sposobach interpretacji i stosowania nowych przepisów, z uwzględnieniem praktyki rynkowej, praktyki inspekcji kontrolnych oraz orzecznictwa sądów.

Termin:
20 maja - GDA
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 650.00 PLN

Szkolenie: URZĘDOWE KONTROLE ŻYWNOŚCI - PRAKTYCZNE ASPEKTY

„Prowadzisz zakład produkcji żywności? Wprowadzasz żywność do obrotu? W takim razie kontrole inspekcji organów urzędowej kontroli żywności nie są Ci obce. Czy jednak wiesz dokładnie, jakie prawa Ci przysługują w trakcie kontroli? Wiesz jak i gdzie składać odwołanie? Jak reagować na zalecenia pokontrolne i jak interpretować kolejne pisma z inspekcji? A może chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat możliwości składania skarg sądowych na działania inspektorów, z którymi się nie zgadzasz? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś „tak" -- już dziś zarezerwuj sobie termin i przyjdź na szkolenie:.

Termin:
29 maja - WAW
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 790.00 PLN

Szkolenie: WYMAGANIA PRAWNE DLA MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - ASPEKTY ZDROWOTNE I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ

Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Termin:
15 kwietnia - WAW
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 650.00 PLN

Szkolenie: PRZEPISY UE W ZAKRESIE SUBSTANCJI DODATKOWYCH, AROMATÓW I ENZYMÓW

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu produkcji i obrotu żywnością ekologiczną, która pozwoli mu na zgodne z wymogami prawnymi produkcję i sprzedaż takich produktów, a także pozwoli przyswoić wymagania kontrolne jednostki certyfikującej (JC) i organu nadzoru (IJHARS). Szkolenie poszerzy i usystematyzuje wiedzę i przekaże praktyczne umiejętności przydatne do wykonywania pracy związanej z produkcją i znakowaniem produktów ekologicznych, zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego rolnictwa ekologicznego.

Termin:
14 maja - WAW
17 maja - KRA
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 650.00 PLN