PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Żywność GMO

Problematyka żywności modyfikowanej genetycznie stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa żywnościowego. Żywność genetycznie zmodyfikowana to żywność zawierająca, składająca się lub wyprodukowana z organizmów modyfikowanych genetycznie. Jest ona wprowadzana do obrotu zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Żywność GMO podlega wielu wymogom szczególnym, a decyzja o wprowadzeniu jej do obrotu jest podejmowana przez właściwe instytucje Unii Europejskiej. Tylko produkty GMO, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt i niemające negatywnego wpływu na środowisko naturalne mogą zostać zatwierdzone na szczeblu unijnym. Produkty spożywcze zawierające GMO muszą być również wyraźnie oznakowane. Kwestie te są regulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1830/2003. Zezwolenie na poziomie unijnym potrzebne jest także na uprawę roślin modyfikowanych genetycznie. Właściwe oznakowanie produktów zawierających GMO oraz spełnienie wymogów dotyczących wprowadzania na rynek tego rodzaju żywności wymaga specjalistycznej i kompleksowej znajomości przepisów prawnych.


Strona główna Urzędowa kontrola żywności