PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Urzędowa kontrola żywności

Urzędowa kontrola żywności stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej interesujących producentów i sprzedawców żywności zagadnień regulowanych przez prawo żywnościowe. Od wyników tej kontroli zależy często nie tylko kondycja finansowa przedsiębiorstwa (mogą zostać nałożone dotkliwe kary pieniężne), ale także rynkowy wizerunek. Decyzje organów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczące przypadków stwierdzenia zafałszowania żywności bądź szkodliwości dla zdrowia, są podawane do publicznej wiadomości, w tym w ramach systemu RASFF.

W Polsce organami kontrolnymi na rynku żywności są: Państwowa Inspekcja Sanitarna (tzw. „sanepid"), Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pierwsze trzy zajmują się zasadniczo badaniem spełnienia warunków zdrowotnych, dwie ostatnie zaś jakością handlową.

Obecna struktura urzędowej kontroli żywności jest poddawana szerokiej krytyce. Kompetencje poszczególnych inspekcji nakładają się a kontrole krzyżują, przez co są dolegliwe dla przedsiębiorców. Zarzuca się także, że inspekcje podlegają różnym organom (Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), przez co brak jest przejrzystości działania (na ten temat zob. więcej).


Strona główna