PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Suplementy diety

Suplementy diety to środki spożywcze zawierające skoncentrowane poziomy niezbędnych dla zdrowia składników mineralnych i witamin oraz innych substancji. Suplement oferowany jest najczęściej w formie tabletek, kapsułek, proszku lub płynu. Z uwagi na tę specyficzną postać oraz na fakt, że suplementy diety charakteryzują się fizjologicznym oddziaływaniem na organizm człowieka, największą trudność producentom sprawia kwalifikacja danego produktu jako suplementu diety bądź produktu leczniczego (kwestia tzw. produktów z pogranicza -- ang. borderline products). Zgodnie z art. 3 ust. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia suplement diety jest żywnością - środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, natomiast produkt leczniczy -- w myśl art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego -- to substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt.

Warto wskazać, że pomyłka przy prawidłowym zakwalifikowaniu produktu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Obu tym grupom produktów stawiane są zupełnie inne wymogi (bardziej restrykcyjne w przypadku leków), m.in. wprowadzenie do obrotu suplementu diety wymaga jedynie powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, natomiast wprowadzenie do obrotu leku wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu. Zgodnie z art. 124 Prawa farmaceutycznego „kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."


Strona główna Żywność funkcjonalna