PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe to te komunikaty, które sugerują, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze. Producenci chcąc posłużyć się takimi informacjami na opakowaniach swoich produktów bądź wykorzystywać je w reklamie muszą spełnić określone wymogi. Dozwolone jest posługiwanie się tylko tymi oświadczeniami żywieniowymi, które zostały wymienione w wykazie oświadczeń żywieniowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Termin oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem. Przykładowo, oświadczeniem zdrowotnym będzie stwierdzenie „fitosterole obniżają poziom cholesterolu", „kwas foliowy zmniejsza ryzyko powstania wad cewy nerwowej u dzieci".

Oświadczenia zdrowotne podlegają szczególnym wymogom.

Możliwe jest stosowanie tylko tych oświadczeń, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wpisane do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych. Żywność może być oznaczana, prezentowana i reklamowana z użyciem tego rodzaju komunikatów, tylko jeśli spełnia wskazane w tym wykazie warunki. Ponadto, wykorzystanie oświadczeń zdrowotnych wymaga podania konsumentom także pewnych dodatkowych informacji, m.in. poziomu spożycia środka spożywczego niezbędnego do uzyskania korzystnego działania, o którym mówi dane oświadczenie. W praktyce producenci napotykają szereg wątpliwości i problemów związanych z dopuszczalnością użycia określonego sformułowania, tak aby nie narazić się na odpowiedzialność prawną (zob. więcej). Innym problemem jest również proces uzyskania zezwolenia na posługiwanie się nowym oświadczeniem, który jest bardzo sformalizowany i wymaga kompleksowej znajomości przepisów prawa.


Strona główna Znakowanie żywności