PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Definicja "Prawo żywnościowe"

Co to jest prawo żywnościowe? reguluje trudny obszar spraw związanych z produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi. Łączy ono w sobie wielość celów (ochrona konsumentów, ochrona rynku, ochrona środowiska), wielość źródeł regulacji (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe), wielość instrumentów prawnych (cywilnych, administracyjnych, karnych) i wielość podmiotów (konsumenci, przedsiębiorcy, administracja publiczna). Odnalezienie się w gąszczu tych wielu płaszczyzn regulacji nie jest zadaniem łatwym. Trudność sprawia nie tylko analiza norm prawnych, zrozumienie ich dokładnego znaczenia, zidentyfikowanie relacji pomiędzy różnymi obszarami legislacji, ale czasem zwykłe ustalenie czy dana norma jest aktualna czy nie. Prawo żywnościowe ulega bowiem ciągłym zmianom. Stara się nadążyć za postępem technicznym i (bio)technologicznym. Stara się odpowiadać na nowe oczekiwania konsumentów i nowe potrzeby producentów. Znajduje się ono „w stanie permanentnej ewolucji".

Centrum Prawa Żywnościowego powstało, by ułatwić podmiotom związanym z sektorem rolno-spożywczym poruszanie się po tym trudnym obszarze regulacji. Ma ono na celu pomoc w zidentyfikowaniu korzyści i zagrożeń oraz minimalizowaniu ryzyka. Chce ono przyczyniać się do kreowania sprawnie funkcjonującego rynku żywnościowego.


Strona główna Odpowiedzialność producenta, dystrybutora, importera