PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opłaty półkowe

Opłaty półkowe stanowią istotny problem w branży żywnościowej. Oznaczają one różnego rodzaju należności nakładane przez duże sieci handlowe (zwłaszcza super- i hipermarkety) na swoich dostawców. Przybierają one często postać kosztów za działania marketingowe i reklamowe (np. umieszczenie oferty w gazetce promocyjnej), konsultacje handlowe, usługi logistyczne i magazynowe, a także wydarzenia typu otwarcie czy urodziny sklepu.

W Polsce zabronione jest pobieranie opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży. Taki zakaz wprowadza art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który kwalifikuje jako czyn nieuczciwej konkurencji utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Tym samym postanowienia umowne związane z „opłatami półkowymi" (np. opłatami marketingowymi i reklamowymi, bonusami, rabatami) mogą -- w określonych okolicznościach -- zostać uznane za niezgodne z prawem. Dostawcy jako przedsiębiorcy, których interes został zagrożony lub naruszony w wyniku takich postanowień, mogą żądać m.in. zaniechania niedozwolonych działań, czy naprawienia wyrządzonej szkody. Dróg korzystnego rozwiązania zaistniałego problemu jest wiele -- poprzez ugodę sądową po wyrok sądowy.


Strona główna Suplementy diety