PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Wymagający i wysoce konkurencyjny rynek obrotu żywnością nie działa w sposób idealny; generuje także naganne i nieuczciwe zachowania rynkowe. Aby wspierać prawidłowy i konkurencyjny rozwój rynku żywnościowego a także pomagać rozwijać się uczciwym przedsiębiorcom, świadczymy pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Zakres naszych usług koncentruje się na:

 • sporządzaniu opinii prawnych w przedmiocie naruszeń prawa ochrony konkurencji;
 • opiniowaniu praktyk rynkowych pod kątem ich legalności;
 • prowadzeniu postępowań przedsądowych mających na celu zwalczanie praktyk nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w tym:
  • niedozwolonego naśladownictwa produktów; 
  • nieuczciwej reklamy;
  • naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • doradzaniu w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji;
 • prowadzeniu negocjacji w sprawach polubownego rozwiązania sporów w zakresie nieuczciwej konkurencji.

Strona główna Postępowania reklamacyjne