PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Etykietowanie, znakowanie i rejestracja suplementów diety

Specjalną grupą środków spożywczych są suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Produkty te poddane są szczególnej regulacji w zakresie ich oznakowania oraz warunków wprowadzania na rynek. Centrum Prawa Żywnościowego wspomaga producentów, importerów i dystrybutorów w każdej kwestii prawnej, jaka pojawia się w tym zakresie.

Nasza oferta w zakresie znakowania i etykietowania suplementów diety

  • weryfikujemy poprawność kwalifikacji prawnej produktu;
  • pomagamy w projektowaniu produktu pod jego oczekiwaną kwalifikację prawną;
  • analizujemy gotowe oznakowanie produktu lub projektujemy nowe oznakowania (etykiety, opakowania, ulotki, reklamy);
  • analizujemy i dobieramy dla produktu dozwolone oświadczenia żywieniowe i zdrowotne;
  • prowadzimy procedury zatwierdzenia nowych oświadczeń dla produktów;
  • pomagamy przygotować produkt do wprowadzenia na rynek w 75 krajach świata, w tym przygotowujemy etykiety dla tych rynków wraz z tłumaczeniami;
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne do zgłoszenia produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wspólnicy Centrum Prawa Żywnościowego są ekspertami prawnymi Rady Ekspertów przy Krajowej Radzie Suplementów Diety i Odżywek. Są także fundatorami Europejskiego Instytutu Suplementów i Odżywek, który wdraża system certyfikacji jakości na zgodność z Quality Guide, opracowanym przez Europejską Federację Stowarzyszeń Producentów suplementów diety - EHPM (European Federation of Health Products Manufacturers Associations).


Strona główna Materiały do kontaktu z żywnością