PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWE

Często bywa tak, że pomimo Państwa najlepszych starań w zakresie przestrzegania prawa - dochodzi do sytuacji wydania niekorzystnych dla decyzji administracyjnych, nałożenia sankcji karno-administracyjnych lub wszczęcia śledztwa prokuratorskiego przeciwko Państwa firmie. Bywa, że wystąpi też konieczność walki o swoje prawa przed sądami.

Wówczas nasi prawnicy (w tym adwokaci i radcy prawni) udzielą Państwu kompleksowej pomocy w zakresie:

  • odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Handlowej (IH), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (IS), Inspekcji Weterynaryjnej (IW) i innych organów;
  • odwołania od decyzji organów do organów wyższego stopnia,
  • skargi na decyzje organów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • przygotowania Państwa firmy i pracowników do przesłuchań i innych czynności ww. organów;
  • wspierania przedstawicieli i pracowników Państwa firmy  w trakcie przesłuchań;
  • reprezentacji Państwa firmy na rozprawach przed sądami;
  • weryfikacji poprawności zgłoszenia Państwa firmy do systemu RASFF, a w razie uchybień będziemy dochodzili dla Państwa odszkodowań;
  • stworzenia skutecznych strategii obronnych.

Strona główna