PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

Żywność jest produktem szczególnym, istotnym dla kultury i mogącym mieć wpływ na zdrowie człowieka, a więc konsumenci przywiązują do jej jakości coraz większą wagę, a tym samym mają coraz większe wymagania, co do produktów i producentów. Rosnącym problemem dla producentów są konsumenckie reklamacje produktów, których rozwiązanie wymaga od producentów zaangażowania i poświęcenia znacznej ilości czasu i innych zasobów. Znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego przypadku to kwestia zasadnicza, gdyż wpływa na satysfakcję konsumenta oraz wizerunek producenta.

Nasz zespół doskonale znający specyfikę i delikatny charakter postępowań reklamacyjnych zapewni Państwu ich obsługę na każdym etapie:

  • począwszy od odebrania zgłoszenia reklamacyjnego,
  • poprzez kontakt z konsumentem,
  • próby polubownego załatwienia sprawy,
  • skończywszy na rozwiązaniu sprawy na etapie przedsądowym,
  • a także reprezentowanie Państwa podczas ewentualnego sporu sądowego.

Każdego miesiąca dostaną Państwo raport dotyczący wszystkich toczących się postępowań reklamacyjnych, stanu ich zaawansowania i rozstrzygnięć, co daje poczucie kontroli, a jednocześnie pewność, że wszystkie sprawy rozstrzygane są szybko i skutecznie, z uwzględnieniem Państwa interesów.


Strona główna Postępowanie administracyjne i sądowe