PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

OPINIE I ANALIZY -- PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

A. DORAŹNE OPINIE I ANALIZY PRAWNE

Jeśli zaistniała konieczność doraźnej pomocy prawnej w skomplikowanej kwestii prawa żywnościowego, często opinia prawna jest niezastąpionym rozwiązaniem. Utwierdzi Państwa w stosowanym rozwiązaniu lub ustrzeże przed błędnymi i kosztownymi decyzjami. Często także będzie stanowiła mocny argument w sporze z organami urzędowej kontroli żywności i zapobiegnie konieczności płacenia kar administracyjnych.

Opracowujemy opinie prawne we wszystkich zagadnieniach z zakresu prawa żywnościowego i związanych z nimi problemami prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego i pokrewnych. Zakres opinii uzależniamy od potrzeb Klienta i wymagań zagadnienia. Rozumiemy, że często opinia potrzebna jest w trybie pilnym -- możecie Państwo liczyć na naszą dużą elastyczność i szybkość działania.

Jeśli zatem, przykładowo, macie Państwo problem z odpowiedzią na pytanie:

 • czy przedstawione w protokole pokontrolnym lub decyzji inspekcji zarzuty są słuszne?
 • kiedy kończy się moja odpowiedzialność, a kiedy zaczyna odpowiedzialność kontrahenta?
 • jaką kwalifikację prawną nadać produktowi (żywność powszechnego spożycia, suplement diety, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, inny)?
 • czy stosowany składnik żywności jest dopuszczalny w Unii Europejskiej?
 • czy stosowana substancja dodatkowa jest dopuszczalna do użycia w danym środku spożywczym?
 • czy wytwarzany produkt spełnia wymagania mikrobiologiczne?
 • jakie oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne mogę zamieścić w oznakowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z nami!B. Stała opieka prawna

Rozumiemy, że Państwa głównym celem jest rozwijanie firmy, udoskonalanie produktów, zmagania z konkurencją i szukanie nowych rynków zbytu. To Państwa wyzwania. Naszym jest to, by te cele mogły być realizowane w bezpiecznym otoczeniu prawnym. Jesteśmy zawsze obok, doradzamy i wskazujemy zagrożenia.

W ramach stałej opieki prawnej oferujemy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa żywnościowego w Państwa firmie;
 • opinie prawne, konsultacje, doradztwo;
 • opiniowanie oznakowania, reklamy i prezentacji środków spożywczych pod kątem zgodności z prawem żywnościowym;
 • udział i przygotowanie Państwa do kontroli organów urzędowej kontroli żywności;
 • reprezentowanie Państwa w sytuacjach sporów i postępowań administracyjnych przed Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Inspekcją Handlową (IH), Państwową Inspekcją Sanitarną (PIS), Inspekcją Weterynaryjną (IW) i innymi;
 • audyt wdrożenia wymogów prawa żywnościowego;
 • udział w tworzeniu kampanii reklamowych Państwa produktów, tak by spełniały wymogi prawa żywnościowego;
 • nadzór nad relacjami Państwa firmy z kontrahentami (producentami, przetwórcami, dystrybucją)
 • zabezpieczenie prawne i medialne wizerunku Państwa firmy w mediach;
 • reprezentowanie Państwa przed prokuraturą RP;
 • reprezentowanie Państwa w sporach sądowych z organami urzędowej kontroli żywności;
 • cykliczne szkolenia pracowników Państwa firmy z zasad i wymogów prawa żywnościowego;
 • dostęp do szkoleń on-line;
 • aktualizację wiedzy Państwa pracowników poprzez periodyczne publikacje i biuletyny;

W ramach stałej obsługi prawnej jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie. W zależności potrzeb porad udzielamy telefoniczne, mailowo i w formach pisemnych opinii prawnych. Zadania i zlecenia od stałych klientów traktujemy priorytetowo. Warto też pamiętać, że pomoc prawna w ramach stałej obsługi prawnej jest zawsze, jednostkowo, tańsza od doraźnej pomocy prawnej.C. Audyt prawa żywnościowego

Wiemy, że codzienne trudy rozwijania firmy nie zawsze sprzyjają szczegółowej analizie wszystkich przepisów prawnych, których firma produkująca żywność obowiązana jest przestrzegać. Jeśli chcą Państwo zwiększyć bezpieczeństwo swojej działalności lub nie są Państwo pewni, czy zakład realizuje wszystkie wymogi prawa żywnościowego -- audyt prawa żywnościowego jest usługą konieczną.

Audyt taki polega na kompleksowym przebadaniu Państwa firmy pod względem przestrzegania wymagań prawa żywnościowego --przepisów krajowych i unijnych.

Wychodzimy z założenia, iż lepiej by uchybienia znaleźli nasi prawnicy i eksperci, niż przedstawiciele organów kontrolujących.

By mieć pewność, Audyt wymaga cyklicznego powtarzania (co 12 miesięcy), chyba że korzystają Państwo z naszej stałej opieki prawnej.


Strona główna Opinia prawna etykietowanie -- Analiza etykiet Food-Law.pl

Nasze usługi prawne ubezpieczane są przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A