PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

MATERIAŁY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Obecnie znaczna część żywności jest przetworzona, a tym samym najczęściej sprzedawana jest w różnego rodzaju opakowaniach. Są sektory, w których rozwój opakowań żywności, w tym tzw. opakowań inteligentnych, następuje bardzo szybko, a więc występuje konieczność szybkiego i pewnego wdrożenia nowych opakowań do produkcji.
Dlatego oferujemy:

 1. Pomoc w pracach służących ustaleniu zgodności opakowań żywności i innych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z aktualnymi przepisami:
  • opracowanie i przygotowanie deklaracji zgodności oraz innych dokumentów uzupełniających dla wszystkich rodzajów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • weryfikacja poprawności wystawienia deklaracji zgodności
 2. Doradztwo i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością, w tym:
  • rozwiązywanie problemów stosowania i interpretacji przepisów prawa UE dot. materiałów do kontaktu z żywnością;
  • określenie wymagań dotyczących jakości surowców oraz gotowych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie ich bezpieczeństwa;
  • ocena zagrożeń związanych ze stosowanymi opakowaniami żywności oraz innymi materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, w tym maszynami stosowanymi w zakładach przemysłu spożywczego;
  • określenie wymagań w zakresie właściwego wdrożenia systemu dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w produkcji i dystrybucji opakowań i innych wyrobów przeznaczonych do żywności;
  • określenie wymagań dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością produkcji krajowej celem wprowadzenia ich do obrotu handlowego;
  • określenie wymagań dla importowanych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością celem wprowadzenia ich do obrotu handlowego;
  • znakowanie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, system zapewniający identyfikowalność (traceability);
  • określenie wymagań dla tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • określenie wymagań dla substancji, które mogą być stosowane w produkcji materiałów do kontaktu z żywnością, w tym w aktywnych i inteligentnych opakowaniach.

Strona główna Znakowanie produktów ekologicznych