PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Analiza etykiet międzynarodowych

Poza standardową oceną prawną etykiet produktów żywnościowych kierowanych na rynek Polski i krajów UE, umożliwiamy firmom, które myślą o ekspansji międzynarodowej lub już funkcjonują na rynku międzynarodowym, szybkie uzyskanie rzetelnych informacji o wymogach prawnych oznakowania produktów żywnościowych (w tym suplementów diety) obowiązujących w wielu państwach świata, a także prowadzimy ocenę i doradztwo dot. etykiet zagranicznych wg wymogów prawnych krajów docelowych, na które produkt ma być wprowadzony. Usługa jest nowatorska, zarówno w zakresie ilości krajów, których prawodawstwo analizujemy (ponad 75), czasu wykonania analiz (3-14 dni), jak i gwarantowanego bezpieczeństwa prawnego.

Poniżej przedstawiamy listę krajów (cały czas rozwijaną), których prawodawstwo analizujemy przed wprowadzeniem produktów żywnościowych na dany rynek.

Algieria, Ameryka Łacińska, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Honduras, Hong Kong, Indie, Indonezja, Irlandia, Islandia, Jemen, Kanada, Katar, Kolumbia, Kuwejt, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Niemcy, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Paragwaj, Peru, Południowa Korea, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, RPA, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie


emwk
Algieria Ameryka Łacińska Arabia Saudyjska Argentyna Australia
Austria Bahrain Belgia Boliwia Bośnia i Hercegowina
Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja
Cypr Dania Egipt Ekwador Estonia
Finlandia Francja Grecja Gwatemala Hiszpania
Holandia Honduras Hong Kong Indie Indonezja
Irlandia Islandia Jemen Kanada Katar
Kolumbia Kuwejt Litwa Luxemburg Łotwa
Macedonia Malezja Malta Maroko Niemcy
Nikaragua Norwegia Nowa Zelandia Oman Paragwaj
Peru Południowa Korea Portugalia Republika Czeska Rosja
RPA Rumunia Serbia Singapur Słowacja
Słowenia Szwajcaria Szwecja Tajwan Tunezja
Ukraina Urugwaj USA Wenezuela Węgry
Wielka Brytania Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie


FORMA USŁUGI OPIS UWAGI CZEGO POTRZEBUJEMY
OCENA PRAWNA ETYKIETY

Sprawdzenie etykiety już przetłumaczonej na język kraju docelowego z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej (łącznie 75 krajów), na zgodność z prawem danego kraju (w tym prawem UE, jeśli dotyczy) oraz sprawdzenie poprawności tłumaczenia i korekta tłumaczenia.

W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe w kraju docelowym.

Ocenę przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego kraju, do którego produkt ma być wprowadzony

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Analiza w j. polskim;

(możliwe dodatkowo płatne specjalistyczne tłumaczenie na dowolny język).

Wskazanie dla jakich krajów ma być przeprowadzona analiza;

Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;

Specyfikacja produktu i surowców produktu (jeśli dostępne);

Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dostępne);

OCENA PRAWNA ETYKIETY WRAZ Z TŁUMACZENIEM ETYKIETY Z JĘZYKA KRAJU PRODUKCJI NA JĘZYK KRAJU DOCELOWEGO

Analiza prawna i przetłumaczenie etykiety z j. polskiego (lub innego) na język kraju docelowego wraz z korektami tłumaczenia wynikającymi z analizy prawnej.

W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe w kraju docelowym.

Ocenę przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego kraju, do którego produkt ma być wprowadzony;

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Tłumaczenie etykiety na język kraju docelowego, ewentualne uwagi w j. angielskim (możliwe dodatkowo płatne specjalistyczne tłumaczenie na dowolny język).

Wskazanie dla jakich krajów ma być przeprowadzona analiza i na jakie języki ma być przetłumaczona etykieta;

Graficzny wzór etykiety / opakowania / ulotki lub jej projekt;

Specyfikacja produktu i surowców produktu (jeśli dostępne);

Wyniki analiz laboratoryjnych (jeśli dostępne);

SZABLON ETYKIETY

Szablon etykiety to dokument tworzony aby wskazać klientom / agencjom graficznym / reklamowym obowiązkowe informacje, które muszą być umieszczone na etykiecie zgodnie z prawem kraju docelowego (np. nazwa prawna, wykaz składników, rozmiar czcionki, pola widzenia, informacje żywieniowe). Może być wykorzystany do planowania i kompozycji etykiety.

Ocenę przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego kraju, do którego produkt ma być wprowadzony;

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Szablon w j. angielskim (możliwe dodatkowo płatne specjalistyczne tłumaczenie na dowolny język).

Wskazanie dla jakich krajów ma być projektowana etykieta;

Informację o rodzaju produktu (np. napój, czekolada, itd).


Strona główna Suplementy diety i żywność spec. przezn.

Nasze usługi prawne ubezpieczane są przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A