PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Analiza etykiet krajowych - Opinia prawna etykietowanie

Każdy producent i sprzedawca żywności zadaje sobie pytanie - jak stworzyć etykietę, która spełni wszystkie wymagania prawne i nie będzie pociągała ryzyka zakwestionowania przez organy urzędowej kontroli żywności. Centrum Prawa Żywnościowego od lat specjalizuje się w ocenach i projektowaniu etykiet, opakowań i ulotek, zarówno pod kątem zgodności z przepisami krajowymi, jak i przepisami prawa unijnego. Oceniliśmy tysiące etykiet. Co nas wyróżnia? Klient otrzymuje ocenę prawną, ponieważ przygotowuje ją prawnik, ekspert w zakresie prawa żywnościowego. Nasze oceny uwzględniają nie tylko regulacje prawne, ale także praktykę organów kontrolnych i orzecznictwo sądów krajowych i europejskich. Do każdego oznakowania podchodzimy indywidualnie.

Opinia prawna etykietowanie - warianty naszych usług

Naszą usługę oferujemy w trzech wariantach, w zależności od potrzeb Klienta:

  1. ocena uproszczona -- przedstawiana w formie tabeli/szablonu; bazuje na danych podanych w oznakowaniu (nie uwzględnia specyfikacji produktu); daje odpowiedź na pytanie, co należy zamienić;
  2. pełna opinia prawna -- oznakowanie weryfikowane jest z uwzględnieniem specyfikacji produktu i surowców; zawiera rekomendacje prawne wraz z przedstawieniem pełnej analizy prawnej i interpretacji przepisów;
  3. projekt etykiety - na podstawie specyfikacji produktu tworzymy wzór etykiety / opakowania / ulotki.

FORMA USŁUGI OPIS UWAGI CZEGO POTRZEBUJEMY
SZABLON
(uproszczona ocena prawna)

Przedmiotem oceny jest zgodność oznakowania z obowiązującymi w Polsce krajowymi i unijnymi przepisami z zakresu oznakowania żywności. W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe.

Ocena tworzona jest w oparciu o informacje zamieszczone na etykiecie/opakowaniu/ulotce. Nie obejmuje oceny tych elementów, których weryfikacja wymaga dostępu do specyfikacji produktu i surowców oraz wyników badań laboratoryjnych.

Ocena przedstawiana jest w formie tabeli, zawierającej rekomendacje co do poszczególnych elementów oznakowania, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

Ocenę przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego Polski i UE;

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Analiza w j. polskim;

(możliwe dodatkowo płatne specjalistyczne tłumaczenie na dowolny język).

Graficzny wzór etykiety / opako- wania / ulotki lub jej projekt.

OPINIA PRAWNA
(pełna ocena prawna)

Przedmiotem oceny jest zgodność oznakowania z obowiązującymi w Polsce krajowymi i unijnymi przepisami z zakresu oznakowania żywności. W analizie brane jest pod uwagę stanowisko organów kontrolnych i orzecznictwo sądowe.

Ocena tworzona jest w oparciu o informacje zamieszczone na etykiecie/opakowaniu/ulotce. Obejmuje dodatkowo także ocenę tych elementów, których weryfikacja wymaga dostępu do specyfikacji produktu i surowców oraz ocenę kwalifikacji prawnej produktu, np. spełniania warunków zamieszczania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, poprawności informacji o wartości odżywczej, informacji o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami itp.

Ocena przedstawiana jest w formie opisowej opinii prawnej, zawierającej rekomendacje prawne wraz z przedstawianiem pełnej analizy prawnej/interpretacji przepisów.

Ocenę przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego Polski i UE;

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Analiza w j. polskim;

(możliwe dodatkowo płatne specjalistyczne tłumaczenie na dowolny język).

Graficzny wzór etykiety / opako- wania / ulotki lub jej projekt.

Specyfikacja produktu i surowców produktu;

Wyniki analiz laboratoryjnych.

PROJEKT ETYKIETY

Przedmiotem usługi jest stworzenie wzoru treści etykiety / opakowania / ulotki spełniającego obowiązujące w Polsce wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych.

Wzór oznakowania przygotowuje prawnik, ekspert w zakresie przepisów prawa żywnościowego Polski i UE;

Usługa z ubezpieczeniem OC do 5 mln zł;

Wzór przygotowywany jest w j. polskim;

Specyfikacja produktu i surowców produktu;

Wyniki analiz laboratoryjnych.


Strona główna Analiza etykiet międzynarodowych

Nasze usługi prawne ubezpieczane są przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A