PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Dla mediów

Z przyjemnością udzielimy komentarzy do bieżących wydarzeń, prac legislacyjnych lub decyzji politycznych związanych z prawem żywnościowym*, w tym zwłaszcza z kwestiami budzącymi gorące debaty publiczne jak np. żywność GMO, afery żywnościowe, etykiety produktów spożywczych. Z pewnością rzetelne objaśnienie kwestii prawnych pozytywnie wpłynie na każdy artykuł, czy wywiad.

* Prawo żywnościowe reguluje trudny obszar spraw związanych z produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi. Łączy ono w sobie wielość celów (ochrona konsumentów, ochrona rynku, ochrona środowiska), wielość źródeł regulacji (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe), wielość instrumentów prawnych (cywilnych, administracyjnych, karnych) i wielość podmiotów (konsumenci, przedsiębiorcy, administracja publiczna). Odnalezienie się w gąszczu tych wielu płaszczyzn regulacji nie jest zadaniem łatwym. Trudność sprawia nie tylko analiza norm prawnych, zrozumienie ich dokładnego znaczenia, zidentyfikowanie relacji pomiędzy różnymi obszarami legislacji, ale czasem zwykłe ustalenie czy dana norma jest aktualna czy nie. Prawo żywnościowe ulega bowiem ciągłym zmianom. Stara się nadążyć za postępem technicznym i (bio)technologicznym. Stara się odpowiadać na nowe oczekiwania konsumentów i nowe potrzeby producentów. Znajduje się ono „w stanie permanentnej ewolucji".

formularza kontaktu