PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

15.01.2020Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety przy GIS – wskazówki czy wiążące wytyczne?

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zespół ds. Suplementów Diety jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego. Do jego zadań należy:

  1. wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541, ze zm.), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;
  2. przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;
  3. określanie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze;
  4. monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

Od stycznia 2019 r. Zespół przyjął 21 uchwał wskazujących maksymalne dawki witamin, składników mineralnych lub innych substancji obecnych w suplementach diety zalecane w dziennej porcji, określających oświadczenia lub ostrzeżenia rekomendowane do umieszczenia w oznakowaniu suplementów diety oraz wskazujące warunki zastosowania w suplementach diety preparatów z liści aloesu oraz preparatów z rośliny morwa biała.

Do tej pory status prawny uchwał wydawanych przez Zespół budził wątpliwości przedsiębiorców. Tymczasem 2 stycznia 2020 r. na stronie Internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawił się artykułów, w którym czytamy, że:

Uchwały i stanowiska Zespołu stanowią ocenę ryzyka, wytyczne, którymi kierują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prowadzonym nadzorze oraz przy analizie składanych powiadomień. Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety są również wskazówką dla przedsiębiorców odnośnie maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych akceptowanych w suplementach diety. W przypadku braku zgodności produktu z uchwałą Główny Inspektor Sanitarny wszczyna postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy produkt spełnia wymagania stawiane suplementom diety”.[1]

Rekomendowane jest zatem, by przedsiębiorcy na bieżąco zapoznawali się z treścią wydawanych uchwał. Pytanie tylko na ile powyższe stanowisko wyjaśnia dotychczasowe wątpliwości branży, w tym zwłaszcza możliwy zakres polemiki z GIS w ramach postępowania notyfikacyjnego?

 

[1] Określono maksymalną ilość witaminy B6, żelaza, magnezu oraz miedzi w suplementach diety, https://gis.gov.pl/aktualnosci/okreslono-maksymalna-ilosc-witaminy-b6-zelaza-magnezu-oraz-miedzi-w-suplementach-diety/ (dostęp na 14.01.2020 r.).

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

14.01.2020Plany poszerzenia katalogu substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

Podczas ostatniego posiedzenia grupy roboczej d.s. rozporządzenia UE nr 1169/2011 rozważano włączenie do katalogu substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (z załącznika II do rozporządzenia UE nr 1169/2011) kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy do stosowania w produkcji niektórych emulgatorów.

Zgodnie ze wskazaniami EFSA [1] kwas behenowy stosowany jest przykładowo w produkcji emulgatorów E 470a, E 471, E 472a-c i E 472e, E 475 oraz E 477. Niemniej jednak, proponowana zmiana nakładałaby na przedsiębiorców m.in. obowiązek wskazywania na etykiecie w wykazie składników obecność kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy jedynie w odniesieniu do niektórych emulgatorów, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wywołać reakcję alergiczną albo reakcję nietolerancji po spożyciu. Wskazanie obecności kwasu behenowego otrzymywanego z nasion gorczycy należałoby zapewnić poprzez podkreślenie za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego tę informację od reszty wykazu składników, na zasadach ogólnych rozporządzenia UE nr 1169/2011.

W ramach posiedzenia, poza zgodą na proponowane zmiany, pojawiły się również wątpliwości co do dziennego łącznego narażenia żywieniowego na emulgatory. Komisja doszła do wniosku, że wskazane wątpliwości i pytania wymagają pogłębionej analizy. W konsekwencji, Komisja zadecydowała, że rozpocznie procedurę przyjęcia rozporządzenia delegowanego dopiero po wykazaniu, że podniesione wątpliwości są nieuzasadnione.

Na ten moment wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji nie uległ zmianie, ale niewykluczona jest jego modyfikacja w niedalekiej przyszłości.

 

[1] EFSA, Scientific Opinion related to a notification from Du Pont Nutrition Biosciences Aps on behenic acid from mustard seeds to be used in the manufacturing of certain emulsifiers pursuant to Article 21(2) of Regulation (EU) No 1169/2011–for permanent exemption from labelling, 25 październik 2016 r., numer 0.2903/j.efsa.2016.4631.

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK

03.01.2020Projekt podatku cukrowego

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Jedną z głównych zmian będzie nałożenie dodatkowych opłat, które dotyczą:

a) napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.),

b) napoje z dodatkiem kofeiny, guarany lub tauryny ( napoje energetyczne);

c) napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml), czyli tzw. „małpki”;

d) reklamę suplementów diety.

Soki owocowe i warzywne bez dodatku cukru, napoje bez dodatku cukrów i substancji słodzących (słodziki) nie będą obciążone dodatkowymi opłatami.

 

Wysokość opłat

Proponowane opłaty wynoszą 70 groszy za napój z dodatkiem cukru albo innej substancji słodzącej, a także dodatkowo 10 groszy za napój z więcej niż jedną substancją słodzącą i kolejne 20 groszy za napój zawierający kofeinę/ taurynę/guaranę. W sumie szacunkowa opłata wyniesie 1 zł za litr objętości napoju.

Do każdej sprzedanej butelki alkoholu o pojemności 300 ml doliczone miałoby być 1 zł.

Podmioty uczestniczące w świadczeniu usługi będącej reklamą suplementu diety będą obowiązane do wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 kwietnia 2020 r., opłaty mają być naliczone od dnia jej obowiązywania, a zatem obejmą wyłącznie 3 kwartały.

Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK