PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Aktualności z dziedziny prawa żywnościowego

22.04.2012Decyzja Komisji w sprawie przywozu owoców morza z Chile opublikowana

W dniu 21 kwietnia 2012 r. ogłoszono decyzję wykonawczą Komisji z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającą załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Chile w wykazie państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2446) (2012/203/UE) (Dz.U.UE L z dnia 21 kwietnia 2012 r.)   W decyzji Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiającej wykazy państw i terytoriów, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa wymieniono te państwa trzecie, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 i w związku z tym są w stanie zagwarantować, że wywóz wymienionych produktów do Unii spełnia warunki sanitarne ustanowione w prawodawstwie unijnym dla ochrony zdrowia konsumentów. W szczególności załącznik I do tej decyzji zawiera wykaz państw trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W wykazie tym wskazano również ograniczenia dotyczące takiego przywozu z niektórych państw trzecich.   Chile jest obecnie wymienione w wykazie w załączniku I  do decyzji 2006/766/WE jako państwo trzecie, z którego przywóz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest dozwolony, ale przywóz ten jest ograniczony do mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz do niektórych schłodzonych i oczyszczonych małży należących do rodziny Pectinidae.   Przedmiotowa decyzja znosi to ograniczenie. Dodatkowe informacje:

Aby uzyskać szczegółowe informacje proszę przejść na TEN LINK