PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Informacja o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami

26 Listopad 2018

Rozporządzenie nr 1169/2011 nie uregulowało wprost zasad i warunków informowania konsumentów o potencjalnej, możliwej obecności alergenów w żywności, wynikającej z krzyżowego zanieczyszczenia. Na podstawie art. 36 ust. 3 przywołanego rozporządzenia Komisja otrzymała jedynie delegację do wydania aktu wykonawczego w zakresie informacji dotyczących możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Taki akt nie został do tej pory wydany, a zatem informacja ta, tak jak dotychczas, może być zasadniczo zamieszczana na zasadzie dobrowolności.

Niemniej jednak w tym wypadku należy wziąć pod uwagę również obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności wynikające z art. 14 rozporządzenia nr 178/2002.

W kontekście powyższego należy przyjąć, że jeśli pomimo wdrożonych działań zapobiegających zanieczyszczeniu krzyżowemu alergenami, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka nadal istnieje uzasadnione ryzyko, że w danym środku spożywczym mogą znaleźć się alergeny, które nie są zakładane recepturą, wówczas – w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów – należy przyjąć, że konieczne jest poinformowanie konsumentów o potencjalnej, możliwej obecności alergenów w żywności, wynikającej z zanieczyszczenia krzyżowego.

W prawie żywnościowym nie został określony sposób formułowania informacji potencjalnej, niezamierzonej obecności alergenów w żywności. W praktyce stosowane są różne sformułowania, np. „W zakładzie stosowane są również ...”, „Na tej linii produkcyjnej są też używane: ...”, „Produkt może zawierać śladowe ilości ...”, „Może zawierać ...” itp. Okazuje się, że część z tych wyrażeń jest kwestionowana przez organy urzędowej kontroli żywności w Polsce.

Podmioty działające na rynku spożywczym mają wiele wątpliwości związanych z deklarowaniem na etykiecie informacji o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami w żywności:

- Jakie wyrażenie stosować w oznakowaniu?

- Czy można/trzeba wyróżniać alergeny wymienione w tej informacji?

- W którym miejscu na etykiecie zamieszczać informację o zanieczyszczeniu krzyżowym alergenami?

- Jakie konsekwencje wiążą się z niezadeklarowaniem tej informacji w przypadku, gdy produkt może zawierać jakieś alergeny?

Jeśli szukają Państwo odpowiedzi na powyższe pytania, zachęcamy do kontaktu – CPŻ jest do Państwa dyspozycji.

 

Powrót