PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Kwasy tłuszczowe trans – proponowane limity w żywności

15 Styczeń 2019

Kwasy tłuszczowe trans są powszechnie postrzegane jako niekorzystne substancje obecne w żywności. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) już w 2009 r. w swojej opinii zwrócił uwagę na potrzebę zminimalizowana spożycia kwasów tłuszczowych trans. Dopiero jednak w 2015 r. Komisja Europejska przyjęła raport, w którym  z uwagi na zwiększone ryzyko chorób serca powiązane z wysokim spożyciem kwasów tłuszczowych trans, za najbardziej właściwe uznano wprowadzenie określonego przepisami prawnymi limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności.
Konsekwencją wcześniejszych prac instytucji UE jest opublikowany w październiku tego roku projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik III do rozporządzenia nr 1925/2006.. W części B tego załącznika – „Substancje podlegające ograniczeniom” zaproponowano zapis, że zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego nie może przekraczać 2 g / 100 g tłuszczu.


Warto w tym miejscu przytoczyć definicję izomerów trans kwasów tłuszczowych (pkt 4 załącznika I do rozporządzenia nr 1169/2011), zgodnie z którą są to kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (tj. przerwanym co najmniej jedną grupą metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans.
Projekt zakłada, że żywność niespełniająca powyższych wymagań rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1925/2006 będzie mogła pozostać w obrocie wyłącznie do 1 kwietnia 2021 r.


Z początkiem listopada minął okres składania uwag do projektu, co oznacza, że w chwili obecnej pozostaje jedynie czekać, aż rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Powrót