PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Odpowiedzialność detalisty

17 Listopad 2014

Sprzedawcy drobiu w Unii Europejskiej odpowiadają za skażenie salmonellą świeżego mięsa drobiowego eksponowanego na ich półkach - nawet pomimo możliwości skażenia na wcześniejszych etapach produkcji, jeszcze przed dostawą do sklepu. 

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 13 listopada 2014 (sygn. spr. C-443/13).

Trybunał w wyroku stwierdził, że: "załącznik II część E pkt 1 rozporządzenia nr 2160/2003 należy interpretować w ten sposób, iż świeże mięso drobiowe pochodzące od zwierząt wymienionych w załączniku I tego rozporządzenia musi spełniać kryterium mikrobiologiczne, o którym mowa w załączniku I rozdział I wiersz 1.28 rozporządzenia nr 2073/2005 na wszystkich etapach dystrybucji, w tym również na etapie sprzedaży detalicznej."

Trybunał uznał również, że „co do zasady nie jest sprzeczny przepis krajowy (…), na podstawie którego przedsiębiorstwo sektora spożywczego prowadzące działalność jedynie na etapie dystrybucji jest karane za dopuszczenie do obrotu środka spożywczego ze względu na niespełnianie kryterium mikrobiologicznego, o którym mowa w załączniku I rozdział I wiersz 1.28 rozporządzenia nr 2073/2005.”

Pełna treść wyroku dostępna jest tutaj.

Powrót