PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

E 912 wykreślony z rejestru

12 Wrzesień 2014

Zgodnie z opublikowanym 11 września 2014 r. rozporządzeniem 957/2014 z rejestru dozwolonych dodatków do żywności wykreślony został dodatek do żywności o nazwie: Estry kwasu montanowego (E 912).

Podstawą do wydania niniejszego rozporządzenia była wydana w dniu 7 czerwca 2013 r. przez EFSA opinia naukowa w sprawie ponownej oceny estrów kwasu montanowego (E 912) jako dodatku do żywności. Stwierdzono w niej, że brak jest danych na temat toksykokinetyki oraz toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej estrów kwasu montanowego. Dostępne dane na temat toksyczności krótkoterminowej i podprzewlekłej, genotoksyczności i toksyczności przewlekłej oraz rakotwórczości estrów kwasu montanowego są ograniczone. Nie przedstawiono danych na temat stosowania. W obliczu wspomnianych ograniczeń Urząd stwierdził, że nie można dokonać oceny estrów kwasu montanowego jako dodatku do żywności.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Środki spożywcze zawierające estry kwasu montanowego (E 912), które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal sprzedawane aż do wyczerpania zapasów.

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Powrót