PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Zmiana Dyrektywy odnoszącej się do miodu

04 Czerwiec 2014

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 3 czerwca 2014r. opublikowana została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu.

Zmiany dotyczą m. in. nowej formy oznakowania krajem pochodzenia środka spożywczego - miodu. Zamieniono obecnie obowiązującą formę zapisu „mieszanka miodów pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej”, na sformułowanie: „mieszanka miodów pochodzących z UE” i konsekwentnie w pozostałych przypadkach, tj. nie pochodzących z UE oraz mieszanek. Ustanowiono także, że „pyłku, który jest naturalnym komponentem specyficznym dla miodu, nie uznaje się za składnik”.

Zmiana dyrektywy upoważnia Komisję Europejską do wydawania, na określonych warunkach, aktów wykonawczych.

Zgodnie z zapisem „produkty wprowadzone do obrotu lub opatrzone etykietą przed dniem 24 czerwca 2015 r., zgodnie z dyrektywą 2001/110/WE, mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów”.

Treść Dyrektywy dostępna jest tutaj.

Powrót