PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Nowa substancja słodząca - Adwantam

16 Maj 2014

W Dzienniku Urzędowym UE L143 z 15 maja 2014 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej. Na podstawie niniejszego rozporządzenia zmianom podlegają Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, w którym zmianie uległ Załącznik II poprzez dodanie nowego rodzaju dodatku do żywności – adwantamu (E 969). Określone zostały również kategorie żywności, w których adwantam może być stosowany jako substancja słodząca oraz wskazano maksymalne poziomy jego stosowania. W rozporządzeniu nr 497/2014 zawarto także specyfikację dodatku do żywności adwantam, która została dodana jako nowa pozycja do Załącznika w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiającym specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Treść Rozporządzenia nr 497/2014 dostępnajest tutaj.

Powrót