PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Czy polskie tradycyjnie wędzone wędliny są zagrożone?

14 Styczeń 2014

W tym roku, a dokładnie od 1.09.2014 r. będą obowiązywały zaostrzone wymogi unijne dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu w środkach spożywczych. Maksymalny dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym oraz w produktach mięsnych wędzonych został obniżony z 5,0 do 2,0 mikrogramów na kilogram.

Ta zmiana ma bardzo istotne znaczenie dla podmiotów, które produkują wędliny metodami tradycyjnymi. Benzo(a)piren to jeden z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), który powstaje w wyniku spalania materiałów organicznych (np. drewna). Do wyzwalania się WWA prowadzić mogą m.in.: wędzenie, suszenie, pieczenie, smażenie i grillowanie.

Pojawia się coraz więcej głosów przedstawicieli rynku wędliniarskiego wskazujących, że obniżenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu tej substancji w wędlinach może spowodować, że z polskiego rynku znikną wędzone wędliny wytwarzane metodami tradycyjnymi.

Z kolei Polskie Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP w specjalnym oświadczeniu uspokaja. Twierdzi, że w technicznych warunkach małych zakładów przetwórczych (małych wędzarni) możliwe jest spełnienie unijnych wymogów.

Treść unijnego rozporządzenia nr 835/2011 tutaj.

Powrót