PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rada Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego rybołówstwa

11 Październik 2013

Na stronie internetowej Rady Unii Europejskiej opublikowano Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000.

Treść stanowiska dostępna jest tutaj.

Powrót