PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Opinia Rzecznika w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

02 Kwiecień 2012

W dniu 29 marca 2012 r. Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-544/10 w zakresie wykładni art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Rzecznik Generalny zauważył,  że definicja oświadczenia zdrowotnego w art. 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 1924/2006 została sformułowana dość ogólnie, gdyż oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że „istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem”.

W odniesieniu zaś do wykładni pojęcia „oświadczenie zdrowotne”, z kilku przepisów rozporządzenia nr 1924/2006 można wywieść, że oświadczenie takie opiera się na założeniu, że produkt wywrze korzystne działanie na stan organizmu człowieka (lub, choć to nie ma dla tej sprawy znaczenia, na jego stan psychiczny).

Treść opinii dostępna jest tutaj.

Powrót