PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Projekt zmiany ustawy o organizacji rynku rybnego

29 Marzec 2012

29 marca 2012 r. został złożony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Dotyczy on dostosowania systemu prawa do wyroku TK z dnia 13 października 2010 r. (sygn. akt Kp 1/09). Treść wyroku dostępna jest tutaj

Zmiana ustawy miałaby polegać na nadaniu nowego brzmienia art. 23 ust. 1 oraz art. 23 ust. 3 pkt 2.

Projekt został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Powrót