PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Rozporządzenie wykonawcze dot. dodawania do żywności witamin

15 Kwiecień 2012

11 kwietnia 2012 r. ogłoszono rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 307/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące stosowania art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U.UE L z dnia 12 kwietnia 2012 r.) Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 2.05.2012 r. Tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Powrót