PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Interpelacja dot. znakowania produktów żywnościowych

15 Maj 2012

Na stronie sejmowej została opublikowana odpowiedź na interpelację poselską w sprawie znakowania produktów spożywczych. Poseł Andrzej Brejza zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z następującymi pytaniami:

1. Jakie działania zmierzające do poprawy świadomości producentów odnośnie do prawidłowego znakowania produktów spożywczych prowadzi ministerstwo?

2. Jaka odpowiedzialność w związku z błędnym oznakowaniem produktu ciąży na producentach?

3. Czy stosowanie na etykietach oświadczeń o zmniejszaniu ryzyka choroby jest zgodne z przepisami z zakresu znakowania środków spożywczych?

4. Zmiany, jakie zachodzą w zakresie nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej, mają olbrzymi wpływ na powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk w obszarze zdrowia publicznego (nadwaga, otyłość). Czy w związku z tym ministerstwo planuje zobowiązać producentów do znakowania środków spożywczych wartością odżywczą GDA?

W odpowiedzi wskazano m.in., iż zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca uczestniczący w obrocie żywnością musi posiadać odpowiednie informacje na jej temat, które zawsze muszą towarzyszyć środkom spożywczym podczas ich dystrybucji. Za oznakowanie odpowiada nie tylko producent, ale również wszyscy przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu środki spożywcze.

„W pracach nad projektami aktów prawnych związanych z oznakowaniem żywności na forum Unii Europejskiej kraj reprezentują zależnie od kompetencji przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z resortu zdrowia – Głównego Inspektoratu Sanitarnego (wykonującego kompetencje ministra zdrowia w zakresie wymagań odnoszących się do żywności). Oba resorty ściśle współpracują ze sobą zarówno w toku tych prac, jak również w ramach prowadzonych działań informacyjnych skierowanych do producentów środków spożywczych w ww. zakresie.”

Treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Powrót