PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Wyrok TSUE dot. płatności jednolitej

06 Czerwiec 2012

W dniu 5 czerwca 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie c-489/10. Trybunał orzekł, iż „wykluczenie rolnika z dopłat rolnych z powodu zgłoszenia nieprawdziwego areału jego gospodarstwa nie wyklucza nałożenia sankcji karnej w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego.”

Sprawa dotyczyła polskiego rolnika, który ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej. Rolnik podał we wniosku nieprawdziwe dane, zawyżając wielkość powierzchni użytkowanej rolniczo.  Rolnikowi odmówiono przyznania płatności, a dodatkowo nałożono na niego sankcję w postaci utraty uprawnień do jednolitej płatności obszarowej w wysokości kwoty odpowiadającej różnicy między powierzchnią rzeczywistą a zadeklarowaną w trzech kolejnych latach.

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie skazał Ł. Bondę za popełnienie przestępstwa oszustwa subwencyjnego przewidzianego w Kodeksie karnym, polegającego na tym, że w celu uzyskania dotacji poświadczył nieprawdę co do okoliczności o istotnym  znaczeniu dla uzyskania jednolitej płatności obszarowej.   Trybunał stwierdził, że środki polegające na wykluczeniu rolnika z pomocy  w roku, w którym złożył nieprawdziwe oświadczenie co do wielkości kwalifikującego się areału, i na obniżeniu pomocy nie mogą być zakwalifikowane jako sankcje o charakterze karnym.   Informacja o wyroku dostępna jest tutaj.

Powrót