PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Informowanie konsumentów o obecności glutenu bądź jego braku w składzie środków spożywczych - aspekty prawne i praktyczne

autor: Jędrych Katarzyna

Niniejszy komentarz omawia zasady i wytyczne stosowane w zakresie znakowania środków spożywczych informacją o obecności składnika alergennego, jakim jest gluten, oraz kwestie związane z możliwością informowania konsumentów o braku obecności tego składnika w żywności.

1.Obowiązkowe znakowanie substancji alergennych

Wobec coraz szerszego, globalnego wręcz zainteresowania, jakie powstało w ostatnich latach wokół glutenu, wskazane jest przybliżenie problemów pojawiających się w związku z koniecznością szczególnego wyróżniania obecności glutenu w środkach spożywczych. Wskazać należy, iż "gluten" stanowi jeden z rodzajów składników wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji, przewidzianych w Załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - dalej rozporządzenia 1169/2011. Zgodnie z treścią pkt 1 tego Załącznika, gluten znajduje się w następujących zbożach: pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także w ich produktach pochodnych, z wyjątkami tam określonymi.

Jak każda substancja alergenna wymieniona Załącznika II rozporządzenia 1169/2011, gluten występując jako składnik danego produktu – czy to w związku z obecnością ww. rodzajów zbóż, czy też dodany jako samodzielny składnik – podlega zasadom znakowania określonym w art. 21 rozporządzenia 1169/2011. Z przepisu tego wynika obowiązek wyróżnienia w szczególny sposób konkretnej nazwy składnika alergennego, na tle innych dodanych składników, za pomocą pisma, np. poprzez użycie szczególnej czcionki, stylu (podkreślenie, pogrubienie, kursywa) czy koloru tła. Kluczowe jest, aby składnik alergenny został wyróżniony w sposób dostateczny. I tak, w przypadku obecności zbóż zawierających gluten – wyróżnieniu podlega nazwa danego zboża, przy czym należy wyróżnić tę część nazwy składnika, która odpowiada nazwie wymienionej w załączniku II, przykładowo: „mąka pszenna”.

Natomiast, w przypadku dodania glutenu jako osobnego składnika do produktu, zgodnie z nieoficjalnymi wytycznymi Komisji Europejskiej (zob. Guidelines relating to the provision of information on substances or products causing allergies or intolerances as listed in Annex II of Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers) – dalej jako Wytyczne KE - zalecane jest również podanie źródła zboża, z jakiego gluten został pozyskany. Przykładowo, za poprawny należałoby uznać zapis: „gluten pszenny”, „gluten (z pszenicy)”. Zabieg ten ma na celu jeszcze pełniejsze poinformowanie konsumenta o składnikach alergennych danego środka spożywczego, bowiem konsumenci mogą być uczuleni nie tylko na gluten ale również na inne białka zawarte w konkretnym rodzaju zboża. Zatem, podanie informacji o źródle glutenu, pozwala konsumentowi na dokonanie bezpiecznego dla niego wyboru żywieniowego. Informacja taka może służyć również zabezpieczeniu słusznych interesów producenta żywności.

Według wspomnianych Wytycznych KE wyróżnieniu powinna podlegać w tej sytuacji tylko nazwa zboża, z jakiego pochodzi gluten. Brak jest jednak przeciwskazań aby w tej sytuacji wyróżnić zarówno „gluten” jak też źródło zboża z jakiego pochodzi jako, że oba składniki stanowią substancje alergenne. Wobec tego, przykładowy zapis: „gluten pszenny” również powinien zostać uznany za prawidłowy.

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.