PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

O czym producent żywności może informować profesjonalistów (lekarzy, farmaceutów)

autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Komentarz omawia kwestię możliwości i warunków przedstawiania przez producentów środków spożywczych informacji o ich właściwościach lekarzom, farmaceutom oraz innym profesjonalistom z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego żywienia, w świetle konkluzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawionych w wyroku z dnia 14 lipca 2016 r. (C-19/15).

1. Wstęp

W ostatnim czasie wiele zamieszania na rynku żywności funkcjonalnej wywołało orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym Trybunał zajął stanowisko wobec możliwości i warunków przedstawiania informacji o właściwościach środków spożywczych specjalistom z dziedziny ochrony zdrowia i żywienia, a więc lekarzom, farmaceutom lub dietetykom. Producenci kierują do tych podmiotów materiały informacyjne ze względu na ich działalność zawodową, w której mają oni stały i bezpośredni kontakt z pacjentami. W związku z tym najczęściej informacje te dotyczą tzw. produktów prozdrowotnych, tj. suplementów diety lub produktów kwalifikowanych dotąd jako środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. żywności dla diabetyków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego czy środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała).

Treści zawarte w przekazywanych materiałach informacyjnych bardzo często spełniają przesłanki definicyjne oświadczeń zdrowotnych, a więc wszelkich przekazów (słownych bądź graficznych), które stwierdzają, sugerują lub dają do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem, a w szczególności oświadczeń o zmniejszaniu ryzyka choroby, które oznaczają wszelkie przekazy dotyczące związku pomiędzy spożyciem danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jego składników a znaczącym zmniejszaniem jakiegoś czynnika ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi. Oświadczenia te są regulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności - dalej rozporządzenie nr 1924/2006, a ich stosowanie jest obwarowane wieloma szczegółowymi warunkami. Przede wszystkim, oświadczenia mogą być stosowane tylko jeśli zostały wpisane do unijnego wykazu oświadczeń dozwolonych bądź – w okresie przejściowym – znajdują się na tzw. liście oświadczeń oczekujących (ang. pending list). Wpis danego oświadczenia do wykazu poprzedzony jest uzyskaniem pozytywnej oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i zatwierdzeniem przez Komisję Europejską. Zamknięta lista dozwolonych oświadczeń znacznie ogranicza możliwości komunikowania właściwości i przeznaczenia produktów, zwłaszcza jeśli producent dysponuje wynikami badań naukowych potwierdzających jakieś nowe lub specyficzne właściwości składnika bądź całego produktu.

Wielu producentów ma często problem z tym, czy materiały informacyjne kierowane do specjalistów powinny spełniać restrykcyjne wymogi z rozporządzenia nr 1924/2006, czy może regulacja ta obejmuje jedynie przekazy kierowane bezpośrednio do konsumentów. Jest to pytanie z pewnością zasadne w świetle celów rozporządzenia nr 1924/2006, które – poza dążeniem do zapewnienia skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez harmonizację przepisów we wszystkich Państwach członkowskich Unii Europejskiej – dąży także do zapewniania wysokiego poziomu ochrony konsumentów. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 lipca 2016 r. (C-19/15).

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.