PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Deklaracja niezamierzonej obecności alergenów w środkach spożywczych - aspekty prawne i praktyczne

autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Komentarz omawia kwestię warunków i zasad zamieszczenia w oznakowaniu środków spożywczych informacji o niezamierzonej obecności substancji wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji. Mowa tu o deklaracji: „Produkt może zawierać:....”. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach, w związku z czym budzi różnego rodzaju wątpliwości zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów.

Wstęp

Jednym z głównych zagadnień, jakie zostały poddane nowej regulacji w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - dalej rozporządzenia nr 1169/2011, (które zaczęło obowiązywać od 13 grudnia 2014 r.), była kwestia zasad znakowania substancji wywołujących alergie i nietolerancje pokarmowe. O ile jednak zasady deklarowania alergenów, które były celowo użyte w trakcie produkcji (jako składnik lub substancja pomagająca w przetwórstwie) zostały uregulowane wprost, o tyle rozporządzenie nie przewidziało żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do sposobu deklarowania alergenów, które mogą wystąpić w produkcie w wyniku krzyżowego zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia krzyżowe są częstym problemem zakładów produkcyjnych, które wytwarzają zarówno żywność zawierającą w swoim składzie substancje alergenne (np. musztarda zwierająca alergen - gorczycę) oraz żywność recepturowo wolną od takich składników (np. przecier pomidorowy). Zakłady te – zgodnie z ogólnymi zasadami zarządzania jakością, w tym zwłaszcza systemem HACCP – zobowiązane są do wdrażania działań zapobiegających zanieczyszczaniu alergenami produktów, które recepturowo ich nie zawierają (czyli – odnosząc się do powyższego przykładu – zapobiegania zanieczyszczeniu przecieru pomidorowego gorczycą), jednakże często pomimo wdrożenia szeregu działań prewencyjnych (np. osobnych linii produkcyjnych i osobnych ciągów magazynowych dla żywności z alergenami i żywności bez alergenów), uniknięcie ryzyka takiego zanieczyszczenia nie jest w pełni możliwe. Deklaracja o obecności takich zanieczyszczeń, najczęściej w formule "Może zawierać...", często znajduje się w oznakowaniu środków spożywczych, ale producenci mają niejednokrotnie problem z jej odpowiednim zapisem.

1.Zakres regulacji w zakresie deklaracji alergenów w rozporządzeniu nr 1169/2011

Rozporządzenie nr 1169/2011 wprowadziło szereg nowych regulacji w zakresie znakowania środków spożywczych w całej Unii Europejskiej. Jednym z obszarów, które uległy sporej modyfikacji w porównaniu do wcześniejszych przepisów było zagadnienie związane z deklarowaniem alergenów w oznakowaniu żywności.

W tym zakresie nowością jest przede wszystkim obowiązek wyróżniania w wykazie składników nazwy alergenu wymienionego w Załączniku II rozporządzenia (czyli np. poszczególnych rodzajów zbóż zawierających gluten i orzechów, mleka, jaj, soi itd.), w taki sposób, aby nazwa ta była wyeksponowana na tle nazw innych (niealergennych) składników i konsument mógł ją łatwo zauważyć (tak art. 21 ust. 1 lit. b)).

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.