PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Żywność dla niemowląt - nowe przepisy, nowe obowiązki producentów

autor: Wyrwisz Dorota

Dnia 22 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt. Dla producentów tej kategorii żywności oznacza to szereg zmian, m.in. w zakresie sposobu informowania o wartości odżywczej tych preparatów, obowiązkowego dodawania kwasu dokozaheksaenowego (DHA), jak również bezwzględnego zakazu stosowania w oznakowaniu preparatów do początkowego żywienia niemowląt oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Dla odbiorców owej grupy żywności (rodziców, opiekunów, pracowników służby zdrowia) wprowadzone zmiany mają zapewnić pełniejsze informacje o produkcie oraz możliwość porównania wyrobu z inną żywnością.

1.Prawne i czasowe ramy zmian

Dnia 20 lipca 2016 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, dalej jako "rozporządzenie nr 609/2013". Rozporządzenie to uchyla m.in. dyrektywę Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającą dyrektywę 1999/21/WE, dalej jako "dyrektywa 2006/141/WE".

W myśl art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 609/2013 Komisja przyjęła akt delegowany, tj. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci, dalej jako "rozporządzenie delegowane nr 2016/127".

W praktyce dyrektywa 2006/141/WE traci moc od dnia 22 lutego 2020 r., z wyjątkiem preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych, w odniesieniu do których dyrektywę stosuje się nadal do dnia 21 lutego 2021 r. Po wskazanych datach zastosowanie będzie miało rozporządzenie delegowane nr 2016/127.

2.Wymagania w zakresie informacji o wartości odżywczej

Obecnie wciąż mają zastosowanie wymagania ustanowione w dyrektywie 2006/141/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. c) i d) na etykiecie preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt należy obligatoryjnie podać wartość energetyczną wyrażoną w kJ i w kcal oraz zawartość białek, węglowodanów i tłuszczu wyrażone w postaci liczbowej na 100 mililitrów produktu gotowego do użycia, jak również średnią ilość każdego składnika mineralnego i każdej witaminy wchodzącej w skład preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt. Ponadto, w razie potrzeby, należy podać średnią ilość choliny, inozytolu i karnityny, wyrażone w postaci liczbowej na 100 mililitrów produktu gotowego do użycia.

Art. 13 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2006/141/WE wskazuje, że dodatkowo można podawać średnią ilość składników odżywczych innych niż uwzględnione w art. 13 ust. 1 lit. d) dyrektywy.

W stosunku do preparatów do początkowego żywienia niemowląt dyrektywa 2006/141/WE, w art. 13 ust. 2 lit. b) wskazuje na obowiązek wyrażenia informacji o witaminach i składnikach mineralnych, jako odsetek podanych w Załączniku VII wartości odniesienia na 100 ml produktu gotowego do użycia.

Pkt 11 preambuły do rozporządzenia delegowanego nr 2016/127 stanowi, iż "preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt muszą być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011". Zgodność ta wymagana jest więc również w odniesieniu do informacji o wartości odżywczej.

Na zasadach odstępstwa, wymagania ustanowione w rozporządzeniu nr 1169/2011 nie mają zastosowania do preparatów do początkowego i do dalszego żywienia niemowląt m.in. w zakresie:

  • wskazywania w informacji o wartości odżywczej ilości soli (art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego nr 2016/127),
  • możliwości powtórzenia na etykiecie elementów zawartych w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej (art. 7 ust. 3 rozporządzenia delegowanego nr 2016/127),
  • możliwości rezygnacji z etykietowania informacją o wartości odżywczej w przypadku małych opakowań, o niewielkiej powierzchni (art. 7 ust. 4 rozporządzenia delegowanego nr 2016/127).

​...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.