PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Współpraca z wydawnictwem

  • Rosnąca baza komentarzy prawnych
  • Dostęp do profesjonalnej wiedzy po zalogowaniu w LEX
wolters LEX LEX

NAJNOWSZY ARTYKUŁ / KOMENTARZ

Obowiązek wskazania kraju bądź miejsca pochodzenia środka spożywczego - komentarz do art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1169/2011

autor: Jędrych Katarzyna

Niniejszy komentarz omawia niektóre zagadnienia związane z obowiązkiem znakowania środków spożywczych informacją o kraju bądź miejscu pochodzenia na etykiecie środka spożywczego.

Wprowadzenie

Wejście w życie rozporządzenia 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - dalej rozporządzenia 1169/2011, wzbudzało wiele emocji wśród podmiotów działających na rynku spożywczym. Wiele osób obawiało się nowego obowiązku znakowania środków spożywczych informacją o wartości odżywczej czy informacją o kraju bądź miejscu pochodzenia produktu. W praktyce jednak wiele z tych obaw było nieuzasadnionych. Wbrew pozorom nie zaszło wiele znaczących zmian,- przynajmniej w zakresie deklaracji kraju bądź miejsca pochodzenia środka spożywczego - choć przepisy te ciągle budzą pewne wątpliwości interpretacyjne. Celem niniejszego komentarza jest ich krótkie omówienie.

I.Regulacja art. 26 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011

Przepisy odnośnie kraju/miejsca pochodzenia wskazane zostały w art. 26 rozporządzenia 1169/2011. Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia 1169/2011, w następujących przypadkach określenie kraju bądź miejsca pochodzenia jest obowiązkowe: „Wskazanie kraju lub miejsca pochodzenia jest obowiązkowe:

a)

w przypadku gdy zaniechanie ich wskazania mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego, w szczególności gdyby informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogły sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca;

b)

w odniesieniu do mięsa objętego kodami Nomenklatury scalonej ("CN") wymienionymi w załączniku XI. Stosowanie niniejszej litery wymaga przyjęcia aktów wykonawczych, o których mowa w ust. 8.”

...

lex Pełna treść artykułu jest dostępna
po zalogowaniu w systemie:
czytaj całość

WSZYSTKIE ARTYKUŁY KOMENTARZE

Napoje energetyzujące - nowe regulacje, nowe obostrzenia
autor: Szymecka-Wesołowska Agnieszka

Publikacje Centrum Prawa Żywnościowego

Znakowanie, prezentacja, reklama żywności

Pierwszy w Polsce praktyczny komentarz do przepisów o znakowaniu i reklamie żywności, opracowany przez zespół CPŻ. Pozycja obowiązkowa dla każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją żywności.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności. Komentarz. Red. nauk. dr A. Szymecka-Wesołowska i współautorstwa m.in. D. Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.

Bezpieczeństwo żywności i żwywienia

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego.