PL EN RU    E-BIULETYN ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

KONFERENCJA WARSZAWA, 18.06.2014 - strona archiwalna

Konferencja: Dystrybucja żywności - problemy prawne

Termin: 18.06.2014
Miejsce: Warszawa, Sala Senatu (D/202) Akademii
Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59
Rada naukowa konferencji:
Prof. dr hab. Waldemar Hoff
Akademia Leona Koźmińskiego;
Prof. dr hab. Roman Budzinowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Prof. dr hab. Francesco Adornato
Uniwersytet w Maceracie (Włochy).

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. wspólnie zorganizowały konferencję naukową poświęconą aktualnym problemom prawnym dystrybucji żywności. Konferencja kierowana była do przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców branży spożywczej, przedstawicieli instytucji publicznych, przedstawicieli środowisk naukowych oraz innych zainteresowanych problematyką dystrybucji żywności.

Przedmiotem konferencji były uwarunkowania prawne łańcucha dystrybucji żywności w wymiarze krajowym, unijnym i międzynarodowym, w tym w szczególności:

  • kwestia konkurencyjności na rynku żywnościowym problem tzw. „opłat półkowych” i porozumień branżowych;
  • obowiązki dystrybutorów żywności wynikające z prawa żywnościowego;
  • sprzedaż żywności przez Internet;
  • transport żywności;
  • odpowiedzialność, sankcje.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z Konferencji
 

Partnerzy konferencji

Program konferencji

Godzina

Temat Prelekcji

Wykładowca

Sesja I

9:30 Rejestracja uczestników.  
10:00 Przywitanie Prof. dr hab. Waldemar Hoff
Akademia Leona Koźmińskiego
10:15 Ingerencja państwa w obrót żywnością - historia i codzienność. Dariusz Łomowski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
10:45 Opłaty półkowe - swoboda kontraktowania, czy nieuczciwa konkurencja. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska - Kozłowska
Uniwersytet Warszawski, DLA Piper Wiater sp. k.
11:15 Kontekst prawny i handlowy wsparcia sprzedaży na wielkiej powierzchni. Dr Maria Andrzej Faliński
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
11:45 Porozumienia dystrybucyjne w sektorze żywnościowym. Dr Aleksander Maziarz
Akademia Leona Koźmińskiego
12:15 15 minutowa przerwa kawowa.  

Sesja II

12:30 Uwarunkowania prawa żywnościowego w zakresie transportu żywności. Dr inż. Maciej Taczanowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13:00 Odpowiedzialność dystrybutora za oznakowanie produktów spożywczych. Dr Agnieszka Szymecka - Wesołowska
Centrum Prawa Żywnościowego
13:30 Aspekty prawne sprzedaży żywności przez Internet. Daniel Szostek
Centrum Prawa Żywnościowego
14:00 Sankcje w prawie żywnościowym. Dr Paweł Wojciechowski
Uniwersytet Warszawski
14:30 Darowizny żywności bez VAT! Sposoby i korzyści współpracy z Bankami Żywności. Maria Gosiewska
Federacja Polskich Banków Żywności
14:45 Zakończenie konferencji.  
15:00 Obiad.