PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Centrum PrawaŻywnościowego

Centrum Prawa Żywnościowego skupia się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej. W odróżnieniu od typowych kancelarii prawnych, specjalizujemy się w prawie żywnościowym i dziedzinach pokrewnych, niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Specjalizacja sprawia, że dobrze rozumiemy problemy Klientów i ich biznes, a to jest kluczowe w nowoczesnej i skutecznej pomocy prawnej. Preferujemy rozwiązywanie wszelkich sporów, w tym z organami urzędowej kontroli żywności, na drodze przedsądowej, ale jeśli wymaga tego interes naszych Klientów – skutecznie reprezentujemy ich w sądach.

 

Eksperciod prawa żywnościowego

Zespół Centrum Prawa Żywnościowego tworzą prawnicy, radcy prawni, adwokaci i aplikanci do tych zawodów, a także technologowie żywności i audytorzy systemów jakości. Często są to jednocześnie pracownicy naukowi i dydaktycy polskich uczelni wyższych. Współpraca prawników i specjalistów innych zawodów pozwala na kompleksową i skuteczną pomoc prawną świadczoną podmiotom branży spożywczej. Ściśle współpracujemy także z instytutami naukowymi i badawczymi, by nasza wiedza prawna wspierana była najnowszymi osiągnięciami nauki o żywności i żywieniu, biotechnologii, biologii, chemii i rolnictwa.

 

PublikacjaBezpieczeństwo żywności i żywienia

Jesteśmy współautorami pierwszego w kraju komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia pod redakcją naukową dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej i współautorstwa m.in. Daniela Szostka - wspólników Centrum Prawa Żywnościowego (wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2013 r.). Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym systemowym komentarzem do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Uwzględniono w niej także zagadnienia regulowane w aktach unijnego prawa żywnościowego.